POH

De praktijkondersteuner/ verpleegkundige begeleidt patiënten met Suikerziekte (diabetes mellitus)Hart- en vaatziekten, Longziekte COPD . Dit zijn chronische aandoeningen. Door aanpassingen in de leefstijl, zo nodig aanvullend met medicijnen, kan de chronische aandoening of persoonlijke conditie van de patiënt verbeteren of stabiliseren. Daarnaast begeleidt de POH-er patiënten die willen Stoppen met roken.

De praktijkondersteuner/ verpleegkundige begeleidt de patiënt met behulp van adviezen en voert de nodige controles uit.

De praktijkondersteuner werkt onder supervisie van de huisarts. Bij twijfel of vragen zal zij altijd overleggen met de huisarts.

POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten.

De POH GGZ kan helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

 U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland.  Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Wilt u weten wie als praktijkondersteuner/ verpleegkundige in werken, kijkt u dan bij Medewerkers