Veranderingen in uw persoonsgegevens

Bij veranderingen in uw persoonsgegevens: naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, stellen  wij het zeer op prijs als u dit aan ons door geeft.

Dit mag u aan de assistente doorgeven en dit kan per telefoon, e-mail of een briefje.